top of page
Scheiden: Investeringen

Nieuw samengesteld gezin

wat bij ziekte?

Wat bij ziekte?

Heel vaak wordt er nagedacht over het indekken van een overlijden maar niet over langdurig ziek zijn. De kans dat één van de twee langdurig ziek wordt is groter dan de kans dat er één van de twee komt te overlijden. Wie regelt wat? Hoe worden de lasten verder gedragen met een lager inkomen? Ook hier kan je vooraf al over nadenken en de juiste keuzes gaan maken.

 • Is de financiële buffer op vandaag groot genoeg?

 • Zijn er een grote uitgaven in het vooruitzicht?

 • Moet er een persoonlijk vermogen worden beheerd?

 • Is er een gewaarborgd inkomen aanwezig?

 

Wat is erfrecht?

Als iemand overlijdt, dan wijst de wet de erfgenamen aan. De wet heeft daarvoor een rangschikking opgesteld volgens orde en graad. Naast de wettelijke regeling heeft iedereen trouwens een zekere vrijheid om zelf zijn of haar nalatenschap te regelen via testament, huwelijkscontract, samenlevingscontract of schenkingen.

De bestaande woning overnemen?

Kan je de woning overnemen na een breuk met je samenwonende partner of een scheiding?
Volgende zaken moet hiervoor in kaart worden gebracht

 • Waarde van de woning

 • Openstaande kredietsaldo’s

 • Gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend?

 • Huidige inkomsten

erfrecht
bulletkredieten

Kiezen voor een Bulletkrediet?

Een bulletkrediet, synoniem voor einde termijn krediet, is een krediet waarbij je gedurende de looptijd van je lening enkel de intresten aan de kredietinstelling betaalt. Het geleende kapitaal betaal je pas op de laatste dag van de afgesproken termijn. 

De voordelen van een bulletkrediet zijn: 

 • De maandlasten liggen lager doordat je enkel de intresten terugbetaalt  

 • Jouw wooncomfort verbetert doordat de verhouding tussen jouw maandelijkse inkomsten en lasten draaglijker is 

 • Jouw reeds opgebouwd kapitaal kan binnen jouw vermogen blijven en gebruikt worden voor bijvoorbeeld een belegging  

wettelijk of feitelijk samenwonen

Feitelijk of wettelijk samenwonen?

Kies je voor een feitelijke of wettelijke huwgemeenschap?
Bekijk hier wat het verschil is.

wat na scheiding

Ik ga weg bij mijn partner, wie zet alles op papier?

De notaris zal in het geval van een wettelijk of feitelijk samenwonen een dading kunnen opmaken waarin de verdeling van de roerende- en onroerende middelen kan worden besproken.

In het geval van een stopzetting van het huwelijk zal de notaris een echtscheidingsovereenkomst moeten opmaken (EOT) welke vervolgens door de rechtbank moet worden goedgekeurd.

Indien de beide partijen niet overeenkomen kan ook een raadsman onder de arm worden genomen, veelal is dit dan een advocaat of echtscheidingsconsulent.

inkopen in woning partner

Ik wil me inkopen in de woning van mijn nieuwe partner

Er bestaan heel wat mogelijkheden waarop je jezelf kan inkopen in de eigendom van je nieuwe partner. Belangrijke zaken die vooraf moeten worden in kaart gebracht zijn:

 • Waarde van de woning

 • Is je nieuwe partner alleen eigenaar?

 • Zijn er trouwplannen?

Indien je mede-eigenaar wordt, kan je ook samen een krediet afsluiten voor deze woning aangezien je dan beiden een economisch belang hebt.
Bekijk hier een aantal scenario's

Scheiden: Contact
woning verkopen of verhuren

Contact

Bestand uploaden

Bedankt voor de inzending!

Kopie van juiste financiële keuzes (3).png
bottom of page