top of page

FAQ na kredietakte

informatie(1).png

Mijn krediet is in aanvraag, waar kan ik bijkomende informatie terugvinden?

Voor het aanleggen van je kredietdossier hebben we heel wat informatie en documenten nodig. Bv. eigendomstitels, overzicht lopende kredieten, ...

Mijn krediet loopt via Record Credits

Je persoonlijk kredietdossier kan je raadplegen via :
Manage my credit
Log in via ITSME of via je identiteitskaart en bekijk  alle
informatie over je kredietdossier: stand van zaken,
aflossingstabellen, mogelijkheid om je contactgegevens aan
te passen, aanpassen van je rekeningnummer ...

Kredietdossier
Leasing: Investeringen

Hoe vraag je een bouwschijf aan bij Record Credits?

Log in via Manage my credit en ga naar het kredietdossier waarvoor je een bouwschijf wil aanvragen.
Vul alle gevraagde gegevens in en verzend je aanvraag.

Bouwschijf kredietdossier

Wanneer gaat de eerste aflossing van mijn rekening? Record Credits + VDK

De start van je afbetaling hangt af van wanneer je akte heeft plaats gevonden.
Indien de akte werd verleden voor de 5de van de maand,
dan zal de eerste vervaldag de maand nadien vallen.
Bv. aktedatum is op 3 maart, dan zal de eerste vervaldag op
5 april zijn.
Indien de akte werd verleden na de 5de van de maand, dan
zal de eerst vervaldag de 2de maand na akte zijn.
Bv. aktedatum is op 25 maart, dan zal de eerste vervaldag op
5 mei zijn.

Aflossing krediet

Hoe vraag je een bouwschijf aan bij Elantis?

Vul een schijfaanvraag in, vergeet hierbij zeker je
rekeningnummer niet te vermelden.
Voeg de te betalen factuur toe.
Mail alles naar elantis-opnames@crefius.com
Vermeld in het onderwerp van je mail “aanvraag uitbetaling
bouwschijf + nummer kredietdossier’.

Bouwschijf kredietdossier
Aflossing krediet

Wanneer gaat de eerste aflossing van mijn rekening? Elantis

De start van je afbetaling hangt af van wanneer je akte
heeft plaats gevonden.
Indien de akte werd verleden voor de 15de van de
maand, dan zal de eerste vervaldag de maand nadien
vallen.
Bv. aktedatum is op 3 maart, dan zal de eerste vervaldag
op 15 april zijn.
Indien de akte werd verleden na de 15de van de maand,
dan zal de eerst vervaldag de 2de maand na akte zijn.
Bv. aktedatum is op 25 maart, dan zal de eerste
vervaldag op 15 mei zijn.

Waarom is mijn eerste aflossing zo hoog?

Dit heeft 2 redenen:
Bij de eerste aflossing worden de dossierkosten
aangerekend. Deze kosten worden niet ingehouden
op de dag van de akte vandaar dat deze, bij de eerste
aflossing, verschuldigd zijn.Indien de akte werd
verleden voor de 15de van de maand, dan zal de
eerste vervaldag de maand nadien vallen.

Aangezien er tussen de dag van akte en jouw eerste
aflossing ongeveer 1 maand zit, dienen er
daginteresten betaald worden. Dit zijn de intresten
van de periode datum akte tot de 5de van de maand
daaropvolgend. (of de maand nadien, afhankelijk van
wanneer je akte plaatsvond)

dure aflossing
Leasing: Contact
domiciliering

Mijn domiciliëring is niet gelukt, wat nu?

Kredietmaatschappijen zullen een domiciliering steeds
een 2de keer aanbieden.
Zorg ervoor dat er voldoende gelden ter beschikking zijn
zodat de betaling kan doorgaan. Zeker bij de eerste
aflossing waar het bedrag hoger is dan de
maandaflossing.

rekeningnummer kredietdossier

Mijn krediet loopt via Credimo, kan ik mijn rekeningnummer zelf aanpassen?

Indien je krediet loopt via Credimo, dan zal de betaling van je krediet normaal gezien via een doorlopende opdracht betaald worden.
Je kan deze doorlopende opdracht dus zelf toevoegen aan je nieuwe rekeningnummer.

Gebeurt de betaling toch via een domiciliering, stuur dan een email naar creditmanagement@credimo.be en vraag een nieuwe domiciliering aan. Vermeld in het onderwerp van jouw e-mail steeds je naam en nummer kredietdossier.

rekeningnummer kredietdossier

Mijn krediet loopt via Elantis, kan ik mijn rekeningnummer zelf aanpassen?

Stuur je een e-mail naar elantis-beheerkredieten@crefius.com een geef je nieuwe rekeningnummer door.
Vermeld in het onderwerp van jouw e-mail steeds je naam en nummer kredietdossier.

SEPA Mandaten kredietdossier
bottom of page