top of page
verschillende scenario's

Scenario 1
Mijn nieuwe partner is alleen eigenaar van een woning en ik wens me in te kopen, we gaan niet trouwen.

 

In dat geval zal je toetreden tot de onverdeeldheid samen met je partner. Je zal  registratie rechten betalen op de som waarvoor je jezelf inkoopt. Daarbij moet je ook rekening houden met het ereloon en de administratieve kosten van de notaris om dit alles in een akte te plaatsen.


 

Scenario 2
Mijn nieuwe partner is alleen eigenaar van een woning en ik wens me in te kopen, we gaan wel trouwen.


 

In dit scenario kan je partner die reeds eigenaar is de woning in de huwelijksgemeenschap brengen. Op deze manier moeten er geen registratie rechten worden betaalt, er is enkel de kost voor het opmaken van het huwelijkscontract. De weegschaal moet wel in evenwicht blijven: tegenover de inbreng van de woning zal een roerende inbreng staan of een schuld tegenover de gemeenschap*.
*schuld tegenover de gemeenschap = indien je niet of onvoldoende in de mogelijkheid bent om een gelijke roerende inbreng te doen  tegenover de onroerende inbreng van je partner, kan je noteren dat je partner deze inbreng nog tegoed heeft. Mocht het dan ergens onderweg verkeerd gaan en de relatie zou tot een einde komen, dan heeft je partner recht op een grotere som mocht de woning verkocht worden of moet je partner een minder grote uitkoopsom ophoesten om de woning over te nemen.


 

Scenario 3
Mijn nieuwe partner neemt de woning over die hij had met zijn ex-partner, ik ga de woning mee overnemen.

 

In dit geval zal je partner 1% of 2,5% registratie rechten betalen op het deel waar hij/zij eigenaar van wordt. Jijzelf zal aan de verlaagde registratie rechten kunnen inkopen indien je aan de voorwaarden voldoet van eigen en enige woning. Voorwaarde is wel dat de overname door je partner en jezelf inkopen tegelijk zal plaatsvinden en in één en dezelfde akte genoteerd wordt. Zelfs mocht je nog mede-eigenaar zijn van de woning die je zelf bezat met je eigen ex-partner, kan je genieten van de verlaagde registratie. De voorwaarde is wel dat je binnen de 2 jaar de oude woning hebt overkocht/overgelaten.

Voorbeelden herfinancieren: Investeringen
Voorbeelden herfinancieren: Contact
bottom of page