top of page

Rentevoeten

Welke soorten rentevoeten

Welke soort rentevoeten zijn er?

Een krediet met vaste rentevoet

Een vaste rentevoet die voor de hele looptijd van de lening vastligt. Je kent dan meteen alle bedragen die je betaalt tot de eindvervaldag.

Een krediet met een variabele rentevoet

Een variabele rentevoet die bij de ondertekening van de kredietovereenkomst vastgelegd is, wordt aangepast in functie van de evolutie van een referentie-index.


De veranderlijkheid van de rentevoet varieert. Een variabele rentevoet kan jaarlijks aanpassen, 3 - jaarlijks, 5- jaarlijks, na 10 jaar,... . Informeer je dus goed. 

rentevoetbepaling

Welke factoren bepalen de rentevoet?

Je rentevoet wordt in principe berekend op basis van een aantal factoren: je geïndexeerde inkomen, je gezinstoestand, de ligging van de woning, de looptijd van je krediet en de referentierentevoet.


De referentierentevoet wordt bepaald op het ogenblik dat de dossierkost wordt ontvangen.

Het spreekt voor zich dat tijdens de looptijd van je krediet, je dossier wijzigt. Bijvoorbeeld meer inkomsten, minder schulden,... . Uiteraard heeft dit een impact op de beoordeling van je rentevoet. 

Een krediet heb je dus maar zelden voor de volledige looptijd. 

Kredietdossier onder de loep

Kredietdossier onder de loep

Hoe bepalen de kredietmaatschappijen hun rentevoeten?

Om te beginnen is er de verhouding tussen het bedrag van de lening en de geschatte waarde van het onroerend goed dat u als waarborg geeft.Rentevoeten: Investeringen

Contact

Bestand uploaden

Bedankt voor de inzending!

Kopie van juiste financiële keuzes (3).png
Rentevoeten: Contact
bottom of page