top of page

FAQ

waarborg

Waarom heeft een bank een waarborg nodig?

Een krediet toekennen is altijd een risico voor de bank. Stel dat de lenende ondernemer zijn verbintenissen niet nakomt, dan kan de bank haar geld niet langer recupereren. Met een zakelijke waarborg beschermt ze zich tegen dat risico voor ze het krediet toekent.

welke waarborg bij de bank

Welke waarborgen kunnen banken vestigen?

Omdat een kredietverstrekker zeker wil zijn dat hij zijn geld met de afgesproken intrest er bovenop volgens de planning tijdig terugkrijgt, vraagt de kredietverstrekker vaak een waarborg. In het geval van een hypothecair krediet is dat de woning en spreken we van een hypotheek.

FAQ & Support: Investeringen
quotiteit

Wat is Quotiteit?

De Quotiteit is de verhouding tussen het bedrag van jouw hypothecaire lening en de waarde van je woning.

wat is een pandwissel

Wat is een Pandwissel?

Je kan je woonlening behouden en het pand wijzigen. Dat wordt een pandwissel of hypotheekoverdracht genoemd.
Je hypothecaire lening blijft dan gewoon behouden en in de akte wordt je nieuwe woning opgenomen in plaats van je oude.
Je moet hiervoor wel bij de notaris passeren.

FAQ & Support: Investeringen
voorkom bankroet

Wat moet je doen indien je je krediet niet meer kan terugbetalen?

Er kunnen 101 redenen zijn waarom je plots je schulden niet meer kan terugbetalen...

Neem in die gevallen dan ook zo snel mogelijk contact op met je kredietgever of kredietbemiddelaar. Eventueel kan je samen een regeling treffen.

lasten inkomsten

Wat is de lasten/inkomsten verhouding?

Maximaal 1/3 van je inkomen?

De verhouding schuld / inkomen is een belangrijke factor bij de beoordeling van je kredietaanvraag. De ideale terugbetalingscapaciteit voor een woonlening is maximaal 1/3 van je inkomen: 33% dus of lager.

FAQ & Support: Investeringen
informatie

Waar kan je je kredietgegevens terugvinden?

De Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) 

Centrale voor kredieten aan ondernemingen | nbb.be

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) 

Centrale voor kredieten aan particulieren | nbb.be

FAQ & Support: Investeringen

Wat is een doorhaling van je hypotheek?

Wil je geen hypotheek meer hebben of kan je niet wachten tot de termijn van 30 jaar verstrijkt?
Dan kan je de hypotheek laten doorhalen.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je het huis wilt verkopen of een krediet bij een andere bank wilt aangaan.

hypotheek doorhalen
hypothecair mandaat

Wat is een Hypothecair mandaat?

Bij een hypothecair mandaat of hypothecaire volmacht geef je toestemming aan de bank om op eender welk moment tijdens de looptijd van jouw krediet een hypotheek te nemen op je woning voor een op voorhand bepaald bedrag.

korte termijn kredieten

Wat zijn korte termijn kredieten?

Een krediet op korte termijn is geschikt om kleine aankopen te financieren, maar ook om een tijdelijk liquiditeitstekort op te vangen of om de voorafbetalingen van jouw belastingen te regelen. Elke reden tot aanvraag is verschillend en vraagt bijgevolg een aanpak op maat

lange termijn kredieten

Wat zijn lange termijn kredieten?

Een lang termijn krediet is een financieringsvorm met een aflossingsperiode tussen de 10 en 35 jaar. Dit soort leningen is voornamelijk bedoeld om grote investeringen te financieren, waarbij je de lening in een ruime aflossingsperiode afbetaalt.

FAQ & Support: Investeringen
epc attest

Wat is een EPC attest?

Een EPC attest of energieprestatiecertificaat is een rapport dat inzicht geeft in de energetische kwaliteit van een woning.
Wanneer je als verkoper bij het opmaken van de notariële akte geen energiecertificaat kan overleggen dan heeft de notaris de plicht om dit te melden bij het Vlaams Energieagentschap.

esis

Waarvoor staat  ESIS?

Wanneer je een aanvraag indient voor een hypothecair krediet met een onroerende bestemming, ontvangt u een ESIS-document (European Standardised Information Sheet). Deze gestandaardiseerde fiche is er om je te helpen.
Het is een gepersonaliseerd document waarop alle informatie over jouw kredietaanbod met onroerende bestemming wordt weergegeven.  Je ontvangt het document van de kredietgever nadat je een aanvraag hebt ingediend. 
Op dit document vindt je 15 punten die je een perfect overzicht geven van de kenmerken van het kredietaanbod.

verdeeltaks

Wat is de Verdeeltaks?

Als je het huis overneemt moet je ook extra registratierechten betalen: de verdeeltaks, in de volksmond ook wel miserietaks genoemd. Was je getrouwd of wettelijk samenwonend? Dan bedraagt deze taks 1% van de waarde van het huis. Voor feitelijk samenwonenden is dit 2,5%.

Een woning aankopen, wat kost dit?

Alles begint uiteraard met de berekening van de kosten gekoppeld aan de aankoop van de woning. Deze kosten worden bepaald door de aankoopprijs van het onroerend goed. In onze E-Book kan u een overzicht terugvinden  van de kosten die gekoppeld zijn  bij de aankoop van een woning.

Een woning aankopen.
Hoe bepaal je het bedrag om als buffer te houden?

Het behouden van een buffer is erg belangrijk. In onze E-Book kan je enkele stellingen terugvinden die jou hierbij kunnen helpen.

buffer
kosten aankoop woning

Sinds november 2022 is een asbestattest verplicht.

FAQ & Support: Investeringen
wederbeleggingsvergoeding

Wat is een Wederbeleggingsvergoeding?

Een Wederbeleggingsvergoeding komt overeen met drie maanden intrest op het bedrag dat je vervroegd terugbetaalt. Het gaat om een forfaitaire schadevergoeding die je moet ophoesten omdat je kredietgever door die terugbetaling intresten kan mislopen.

Asbestinventaris

Vanaf 23 november 2022 heb je in sommige gevallen een geldig asbestattest nodig.

Een juist aankoopbod doen.

Het doen van een aankoopbod is een belangrijke stap in het kopen van een woning. Het is essentieel om op de hoogte te zijn van de opschortende voorwaarden die aan het bod moeten worden toegevoegd om de aankoop veilig te stellen. Door de juiste opschortende voorwaarden op te nemen in het aankoopbod, kan je er zeker van zijn dat de aankoop veilig en zonder onverwachte verrassingen verloopt.

een juist aankoopbod
support na kredietakte

Een nieuw rekeningnummer?

Heeft u een nieuw rekeningnummer en wenst u uw krediet via dit nummer verder af te betalen dan kan u voor bepaalde kredietmaatschappijen de daarvoor nodige documenten hier verkrijgen.

Contact

Bestand uploaden

Bedankt voor de inzending!

Kopie van juiste financiële keuzes (3).png

FAQ

Wat kost een gesprek met FABU?

Niets, enkel wat van jouw en onze tijd!

Hoe krijgt FABU een vergoeding voor het advies en werk?

FABU ontvangt als kredietmakelaar een commissie op gerealiseerde kredieten.

Hoe onafhankelijk is FABU?

Jij kiest zelf welke kredietkeuze best bij jou past. Je kan dus zelf kiezen bij welke financiële partij je terecht komt. We hebben een aanbod van meer dan 26 kredietmaatschappijen.

Hoe maak ik een financiële foto?

Dit kan via www.mijnfinanciëlefoto.be. Hulp nodig? Maak een afspraak en dan doen we het samen.

Wat als FABU me niet of niet voldoende kan helpen? 

Nog steeds kost het je niets. Samen zoeken we naar een juiste balans in je verhaal om in de toekomst wel juiste kredietkeuzes te onderschrijven.

Kan ik bij mijn bank of verzekeringsmakelaar klant blijven?

Jazeker, FABU helpt je op weg aan een juiste kredietkeuze. Je verzekeringen en bankzaken kan je gerust bij jouw contacten houden.

FAQ & Support: FAQ
bottom of page