top of page

FAQ

waarborg.png

Waarom heeft een bank een waarborg nodig?

Een krediet toekennen is altijd een risico voor de bank. Stel dat de lenende ondernemer zijn verbintenissen niet nakomt, dan kan de bank haar geld niet langer recupereren. Met een zakelijke waarborg beschermt ze zich tegen dat risico voor ze het krediet toekent.

welke waarborg.png

Welke waarborgen kunnen banken vestigen?

Omdat een kredietverstrekker zeker wil zijn dat hij zijn geld met de afgesproken intrest er bovenop volgens de planning tijdig terugkrijgt, vraagt de kredietverstrekker vaak een waarborg. In het geval van een hypothecair krediet is dat de woning en spreken we van een hypotheek.

FAQ & Support: Investeringen
quotiteit(1).png

Wat is Quotiteit?

De Quotiteit is de verhouding tussen het bedrag van jouw hypothecaire lening en de waarde van je woning.

pandwissel(1).png

Wat is een Pandwissel?

Je kan je woonlening behouden en het pand wijzigen. Dat wordt een pandwissel of hypotheekoverdracht genoemd.
Je hypothecaire lening blijft dan gewoon behouden en in de akte wordt je nieuwe woning opgenomen in plaats van je oude.
Je moet hiervoor wel bij de notaris passeren.

FAQ & Support: Investeringen
voorkom bankroet.png

Wat moet je doen indien je je krediet niet meer kan terugbetalen?

Er kunnen 101 redenen zijn waarom je plots je schulden niet meer kan terugbetalen...

Neem in die gevallen dan ook zo snel mogelijk contact op met je kredietgever of kredietbemiddelaar. Eventueel kan je samen een regeling treffen.

lasten inkomsten.png

Wat is de lasten/inkomsten verhouding?

Maximaal 1/3 van je inkomen?

De verhouding schuld / inkomen is een belangrijke factor bij de beoordeling van je kredietaanvraag. De ideale terugbetalingscapaciteit voor een woonlening is maximaal 1/3 van je inkomen: 33% dus of lager.

FAQ & Support: Investeringen
informatie(1).png

Waar kan je je kredietgegevens terugvinden?

De Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) 

Centrale voor kredieten aan ondernemingen | nbb.be

De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) 

Centrale voor kredieten aan particulieren | nbb.be

hypothecair mandaat(1).png

Wat is een Hypothecair mandaat?

Bij een hypothecair mandaat of hypothecaire volmacht geef je toestemming aan de bank om op eender welk moment tijdens de looptijd van jouw krediet een hypotheek te nemen op je woning voor een op voorhand bepaald bedrag.

FAQ & Support: Investeringen

Wat is een doorhaling van je hypotheek?

Wil je geen hypotheek meer hebben of kan je niet wachten tot de termijn van 30 jaar verstrijkt?
Dan kan je de hypotheek laten doorhalen.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer je het huis wilt verkopen of een krediet bij een andere bank wilt aangaan.

hypotheek doorhalen.png
korte termijn kredieten .png

Wat zijn korte termijn kredieten?

Een krediet op korte termijn is geschikt om kleine aankopen te financieren, maar ook om een tijdelijk liquiditeitstekort op te vangen of om de voorafbetalingen van jouw belastingen te regelen. Elke reden tot aanvraag is verschillend en vraagt bijgevolg een aanpak op maat

lange termijn kredieten .png

Wat zijn lange termijn kredieten?

Een lang termijn krediet is een financieringsvorm met een aflossingsperiode tussen de 10 en 35 jaar. Dit soort leningen is voornamelijk bedoeld om grote investeringen te financieren, waarbij je de lening in een ruime aflossingsperiode afbetaalt.

FAQ & Support: Investeringen
epc.png

Wat is een EPC attest?

Een EPC attest of energieprestatiecertificaat is een rapport dat inzicht geeft in de energetische kwaliteit van een woning.
Wanneer je als verkoper bij het opmaken van de notariële akte geen energiecertificaat kan overleggen dan heeft de notaris de plicht om dit te melden bij het Vlaams Energieagentschap.

esis.png

Waarvoor staat  ESIS?

Wanneer je een aanvraag indient voor een hypothecair krediet met een onroerende bestemming, ontvangt u een ESIS-document (European Standardised Information Sheet). Deze gestandaardiseerde fiche is er om je te helpen.
Het is een gepersonaliseerd document waarop alle informatie over jouw kredietaanbod met onroerende bestemming wordt weergegeven.  Je ontvangt het document van de kredietgever nadat je een aanvraag hebt ingediend. 
Op dit document vindt je 15 punten die je een perfect overzicht geven van de kenmerken van het kredietaanbod.

verdeeltaks(1).png

Wat is de Verdeeltaks?

Als je het huis overneemt moet je ook extra registratierechten betalen: de verdeeltaks, in de volksmond ook wel miserietaks genoemd. Was je getrouwd of wettelijk samenwonend? Dan bedraagt deze taks 1% van de waarde van het huis. Voor feitelijk samenwonenden is dit 2,5%.

kosten aankoop woning.png

Een woning aankopen, wat kost dit?

Alles begint uiteraard met de berekening van de kosten gekoppeld aan de aankoop van de woning. Deze kosten worden bepaald door de aankoopprijs van het onroerend goed. In onze E-Book kan u een overzicht terugvinden  van de kosten die gekoppeld zijn  bij de aankoop van een woning.

buffer.png

Een woning aankopen, Hoe bepaal je het bedrag om als buffer te houden?

Het behouden van een buffer is erg belangrijk. In onze E-Book kan je enkele stellingen terugvinden die jou hierbij kunnen helpen.

FAQ & Support: Investeringen
FAQ & Support: Investeringen
wederbeleggingsvergoeding(1).png

Wat is een Wederbeleggingsvergoeding?

Een Wederbeleggingsvergoeding komt overeen met drie maanden intrest op het bedrag dat je vervroegd terugbetaalt. Het gaat om een forfaitaire schadevergoeding die je moet ophoesten omdat je kredietgever door die terugbetaling intresten kan mislopen.

support na kredietakte.png

Een nieuw rekeningnummer?

Heeft u een nieuw rekeningnummer en wenst u uw krediet via dit nummer verder af te betalen dan kan u voor bepaalde kredietmaatschappijen de daarvoor nodige documenten hier verkrijgen.

FAQ & Support: Investeringen

Contact

Bestand uploaden

Bedankt voor de inzending!

Kopie van juiste financiële keuzes (3).png
FAQ & Support: Contact

FAQ

Wat kost een gesprek met FABU?

Niets, enkel wat van jouw en onze tijd!

Hoe krijgt FABU een vergoeding voor het advies en werk?

FABU ontvangt als kredietmakelaar een commissie op gerealiseerde kredieten.

Hoe onafhankelijk is FABU?

Jij kiest zelf welke kredietkeuze best bij jou past. Je kan dus zelf kiezen bij welke financiële partij je terecht komt. We hebben een aanbod van meer dan 26 kredietmaatschappijen.

Hoe maak ik een financiële foto?

Dit kan via www.mijnfinanciëlefoto.be. Hulp nodig? Maak een afspraak en dan doen we het samen.

Wat als FABU me niet of niet voldoende kan helpen? 

Nog steeds kost het je niets. Samen zoeken we naar een juiste balans in je verhaal om in de toekomst wel juiste kredietkeuzes te onderschrijven.

Kan ik bij mijn bank of verzekeringsmakelaar klant blijven?

Jazeker, FABU helpt je op weg aan een juiste kredietkeuze. Je verzekeringen en bankzaken kan je gerust bij jouw contacten houden.

FAQ & Support: FAQ
bottom of page