top of page

Schuldsaldoverzekeringen

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Met een schuldsaldoverzekering dek je een deel of de volledige afbetaling van je hypothecaire lening in geval van overlijden. Een must voor wie koopt, bouwt of verbouwt.

wat is een schuldsaldoverzekering
wanneer heb je een schuldsaldoverzekering nodig

Wanneer moet je een schuldsaldoverzekering onderschrijven?

Wanneer je je handtekening zet onder een compromis verbind je je tot een aankoop. Een overlijdensdekking is dus dan al nuttig. Want de akte verlijdt pas na twee, drie of in het slechtste geval vier maanden. Je hebt dus geen zicht op de exacte datum.
Wat als jij of je partner in de tussentijd overlijdt?

Sommige maatschappijen bieden een gratis voorverzekering aan om de periode van drie maanden tussen het compromis en de akte te overbruggen.

Een schuldsaldoverzekering is echter geen wettelijke verplichting.
Dit kan wel in de bijzondere voorwaarden van de kredietmaatschappij vermeld worden. De schuldsaldoverzekering is dus een belangrijke parameter om kredietmaatschappijen met elkaar te vergelijken.

Leasing: Investeringen
een schuldsaldoverzekering op maat

Een schuldsaldoverzekering op maat.

Een schuldsaldoverzekering kan op verschillende manieren opgemaakt worden.

Je kiest zelf hoe je je premie betaalt;
je kiest zelf je type van betaling;
je kiest zelf het percentage van je schuldsaldoverzekering;
je kiest zelf het soort polis.

wat is verzekerd na afsluiten schuldsaldoverzekering

Wat is verzekerd en wat niet?

Je bent wereldwijd gedekt voor alle doodsoorzaken: door ziekte, een ongeval of een plotse dood zoals een beroerte of hartaanval.

Let op! Bepaalde risico’s zijn niet gedekt.
Bv. zelfmoord tijdens het eerste jaar na afsluiten van het contract, opzettelijke daad, een oorlogsfeit, …

 

Raadpleeg steeds de algemene voorwaarden van de maatschappij voor een overzicht van alle uitgesloten risico’s.

kan je een schuldsaldoverzekering combineren met fiscaliteit

Een schuldsaldoverzekering met fiscaliteit

Je kan volgens de huidige fiscale regelgeving genieten van fiscale aftrekbaarheid van de premies via:

  • Pensioensparen

  • Langetermijnsparen

  • IPT (Indiviuele Pensioentoezegging)

  • Enige eigen woning

 

Kies je voor een van bovenstaande formules dan raden wij steeds aan het verzekerd bedrag te bruteren. Dit houdt in dat we het verzekerd bedrag verhogen conform de fiscale gevolgen na uitbetaling.

wanneer moet je een schuldsaldo uitbreiden

De schuldsaldoverzekering uitbreiden

Bij sommige maatschappijen kan je er ook voor kiezen de schuldsaldoverzekering uit te breiden. Je kan er bijvoorbeeld opties aan toevoegen.

De optie arbeidsongeschiktheid toevoegen.
Wat houdt dit in?
Als je tijdens de contractduur arbeidsongeschikt wordt, krijg je tijdelijk een maandelijkse rente. Zo kun je de maandelijkse aflossingen blijven betalen.

Vraag hierbij steeds de voorwaarden na per maatschappij.

Schuldsaldoverzekering - privénaam

Ik ben een bestuurder van een vennootschap en ik  sluit een krediet af op mijn privénaam. 

Verzekeringsnemer = vennootschap.

Verzekerde = bestuurder van de vennootschap.
Begunstigde = kredietinstelling

 

een schuldsaldoverzekering op persoonlijke naam
een schuldsaldoverzekering op naam van de vennootschap

Schuldsaldoverzekering - vennootschap

Ik sluit een krediet af op mijn vennootschap.

 

Verzekeringsnemer = rechtspersoon.

Verzekerde = bestuurder van de vennootschap.

 

De premie zal betaald worden door de vennootschap.  

 

De schuldsaldoverzekering op zich blijft hetzelfde inhouden.

bottom of page