top of page
Wettelijk of feitelijk samenwonen

1. Feitelijk samenwonend
 

Wanneer je als koppel op hetzelfde adres gedomicilieerd staat.

Vanaf +1 jaar feitelijk samenwonend zijn dezelfde erfbelastingen van toepassing als voor gehuwden.

Beperkte indekking van de langstlevende bij overlijden.

Mogelijkheid tot opmaken van een samenlevingscontract.
Meer info


2. Wettelijk samenwonend

Wanneer je als koppel op hetzelfde adres gedomicilieerd staat én je het samenleven hebt aangegeven bij de burgerlijke stand.

Bescherming van de gezinswoning voor de langstlevende bij overlijden.

Mogelijkheid tot opmaken van samenlevingscontract via notaris.

Wettelijk samenwonend = elk zijn eigen vermogen en keuze wat er in het gemeenschappelijk vermogen moet komen.

Voorbeelden herfinancieren: Investeringen
Voorbeelden herfinancieren: Contact
bottom of page