top of page

Wedersamenstellingskredieten

wedersamenstellingskrediet

Wat is een Wedersamenstellingskrediet?

Een wedersamenstellingskrediet is een manier van ontlenen waarbij je jouw toekomstig gespaard pensioenkapitaal vandaag al activeert.  

Concreet betekent dit dat je gedurende de looptijd van je lening enkel intresten betaalt. Het pensioenkapitaal uit je groepsverzekering zal dan gebruikt worden om het ontleende kapitaal van je hypothecair krediet af te lossen. 

Op je pensioendatum wordt je kapitaal dus niet aan jou, maar aan je bank uitbetaald.  

Wedersamenstellingskredieten: Investeringen
bottom of page