top of page

Herfinanciering

herfinancieren.png

Wat is een Herfinanciering?

Bij een herfinanciering sluit je een nieuwe hypothecaire lening af om een bestaande woonlening volledig terug te betalen.

Een herfinanciering van een hypothecaire lening kan aangewezen zijn op bepaalde momenten in je leven:


  • Je gaat verbouwen.

  • De rentevoeten zitten in dalende lijn.

  • Je wil een andere looptijd voor je krediet. 

  • Je wil je koopkracht verhogen. 

  • Je gezinssituatie wijzigde. 

  • De uitgaven van je gezin stijgen. 

  • ...

interne of externe herfinanciering

Wat is het verschil tussen een interne herfinanciering en een externe herfinanciering?

Bij een interne herfinanciering voer je een herfinanciering door bij dezelfde bank.

We spreken van een externe herfinanciering als je de herfinanciering bij een andere bank of kredietmaatschappij gaat doen.

Een interne financiering is doorgaans in kosten goedkoper. Mogelijk heb je niet de kost van de hypotheekvestiging. Evenwel zullen banken en kredietmaatschappijen niet altijd de beste voorwaarden voorstellen voor interne herfinancieringen. Een herfinanciering vraagt dus steeds een onderzoek over beide. 

wederbeleggingsvergoeding(1).png

Wat is een Wederbeleggingsvergoeding?

Een Wederbeleggingsvergoeding komt overeen met drie maanden intrest op het bedrag dat je vervroegd terugbetaalt. Het gaat om een forfaitaire schadevergoeding die je moet ophoesten omdat je kredietgever door die terugbetaling intresten kan mislopen.

Voor investeringskredieten is de wederbeleggingsvergoeding geen drie maanden intrest maar 6 maanden. 

Herfinancieren: Investeringen

Contact

Bestand uploaden

Bedankt voor de inzending!

Kopie van juiste financiële keuzes (3).png
Herfinancieren: Contact
bottom of page