top of page
Zoeken
  • Stefaan Poffyn

Is funding loss ook jouw beste investering?

Funding what?


Als je als zelfstandige, bestuurder of ondernemer nog nooit gehoord hebt van funding loss dan heb je mogelijk goede afspraken met je financiële instelling. Proficiat.

Wat is "Funding Loss"?

Funding loss is een aanzienlijke wederbeleggingsvergoeding die je moet betalen als zelfstandige en/of onderneming aan de bank wanneer de bank jou het werkelijk financieel verlies aan je doorrekent bij het vervroegd terug betalen van een investeringskrediet door herfinanciering, verkoop, stopzetting,... .


Mag dat zomaar?

Volgens de bank mag dat zeker. 😊 Ze noemen dat hun Heilig Boekje: “Het algemeen reglement der verrichtingen/krediet reglement/algemene voorwaarden.”.


Maar wat zegt de wetgever?

De wetgever erkent dat artikel 1907 van het B.W van toepassing is op leningen en niet op kredietopeningen. Veel banken proberen dan ook hun investeringskredieten te verkopen als een kredietopening terwijl het eigenlijk een lening is.


Doordat veel investeringskredieten een aflossingstabel hebben met een bepaalde duurtijd en rentevoet, alsook vaak gewaarborgd zijn door hypothecaire inschrijving, reserveringsprovisies kennen en je het afgebouwde kapitaal niet zonder akkoord van de bank terug kan opnemen kwalificeert menig rechtspraak een investeringskrediet onder leningen op intrest.


Mogelijk heeft de bank je misleid. Vrijwaar je rechten en schakel advies in.

So what?  

Mogelijk kan er gesteld worden dat de bank je misleid heeft. Mogelijk ook niet. Ieder dossier is uniek. Om dat te achterhalen adviseer ik je even contact op te nemen. Want mogelijk moet je je rechten vrijwaren en kan je je funding loss omzetten naar een 6 maanden wederbeleggingsvergoeding. Mogelijk ook niet. Maar geen contact opnemen is alvast berusten in de betaalde funding loss. En dat zou jammer zijn.  


Wil je je kredietcontract laten nazien? Voor of na ondertekening?

Ook dan kan je contact opnemen. We helpen graag.


Partners: #Juistefinanciëlekeuzes | FABU Kredieten | www.fabu.be           


Meer informatie over het wettelijk kader;

De rechtspraak oordeelt dat een kredietnemer, die bij een herfinanciering (en dus bij het vervroegd terugbetalen van een lening) zonder voorbehoud een te hoge wederbeleggingsvergoeding heeft betaald aan de bank, deze vergoeding tot het verstrijken van de verjaringstermijn kan terugvorderen bij de bank.

 

Een wederbeleggingsvergoeding is te hoog wanneer er meer dan zes maanden interest over de terugbetaalde som wordt gevorderd. Artikel 1907bis van het oud Burgerlijk Wetboek bepaalt dat geen wederbeleggingsvergoeding van meer dan zes maanden interest over de terugbetaalde som kan worden gevorderd bij de gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een lening op interest. Deze bepaling is van dwingend recht zodat de partijen bij de leningsovereenkomst hiervan niet kunnen afwijken.

 

Uit de betaling van de te hoge wederbeleggingsvergoeding kan geen verzaking aan het recht op terugbetaling worden afgeleid. Voorwaarde is wel dat de kredietnemer onwetend was over de nietigheid van de gevorderde vergoeding op het ogenblik dat hij de vergoeding betaalde.

 

Het Hof van Cassatie oordeelt dat wanneer een bank de vervroegde terugbetaling verbiedt in de overeenkomst op straffe van een vergoeding wegens het verzaken aan het verbod op terugbetaling, deze vergoeding ook een wederbeleggingsvergoeding uitmaakt.  De voorwaarden van artikel 1907bis oud Burgelijk Wetboek zijn dan eveneens van toepassing.102 weergaven0 opmerkingen

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page