top of page
Zoeken
  • evy309

Juiste financiële keuzes maken is ook eens verder kijken…

Door ervoor te kiezen om je woning energetisch te verbouwen kan je hiervoor subsidies aanvragen.

Bekijk via deze module welke subsidies er voorhanden zijn in jouw gemeente.

Wens je graag bijkomende informatie, maak dan een online afspraak. #energetischverbouwen #subsidies #juistekredietkeuzes


1 weergave0 opmerkingen
Post: Blog2_Post
bottom of page