top of page
Zoeken
  • evy309

Huurindexatie

Sinds 1 oktober 2022 bevriest de Vlaamse Regering de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen.

Deze regeling geldt voor één jaar.

Meer info 👉 Juiste kredietkeuzes | Juiste energie investeringen


Book online een afspraak, we helpen je graag.


#FABU, #juistefinanciëlekeuzes, #juistekredietkeuzes, #huurindexatie, #epclabel

4 weergaven0 opmerkingen
Post: Blog2_Post
bottom of page